THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28.11.2022

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28.11.2022
 THỨ HAI 28.11THỨ BA 29.11THỨ TƯ 30.11THỨ NĂM 1.12THỨ SÁU 2.12THỨ BẢY 3.12
KHÁMTHS V KHÁNH
THS HẢO (PK3-S)
THS HƯƠNG (PK4-S)
THS TRÃI (PK5-S)
TS T VÂN (PK5-C)
GS DÀNG
THS K ANH (PK2-C)
THS X LONG (PK5-S)
THS P LONG (PK3-C)
PGS THUẬN (CK-S)
THS HOÀNG (CK-C)
TS H VÂN (PK2-C)
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS HOÀNG (PK4-S)
PGS TOÀN
TS H VÂN (PK5-S)
THS HƯƠNG (PK5-C)
GS HUY (CK-S)
THS DUẪN (PK4-C)
THS HẢO (PK4-S)
THS HOÀNG (PK3-S)
THS TRÃI (PK2-C)
THS NHÂN (PK6-S)
 
 Đối tượng TTLS 22-23   1-4: DUOC3B-BH1: 7h00-7h50
 Y3AB 6/8   1-2: GS HUY2: 8h00-8h50
 Y4A 8/8   Xơ gan3: 9h00-9h50
 YHCT4B 3/4   Viêm tuỵ cấp4: 10h00-10h50
 Y5D 1/4 TK   3-4: PGS THẮNG 
 YHDP3 2/2   HC thận hư 
 Đối tượng TTLS mới   Suy thận mạn 
     G2.4 
       
       
 1-4: DUOC3A-BH     
 1-2: THS AN     
 Hen PQ     
 Viêm phổi MPCĐ     
 3-4: THS H NGỌC     
 Xơ gan     
 Viêm tuỵ cấp     
 G3.4     
       
 THỨ HAI 28.11THỨ BA 29.11THỨ TƯ 30.11THỨ NĂM 1.12THỨ SÁU 2.12THỨ BẢY 3.12
 
 5-8: Y3A-NK15-8:YTCC3-CBTT25-8: Y3A-NK15-8: Y3B-NK15-8: YHCT4-NBL15: 13h30-14h20
 ./.5-6: THS P LONG./../.5-6: GS THUỶ6: 14h30-15h20
  Suy mạch vành  Tăng hoạt VTT7: 15h30-16h20
  Xơ vữa ĐM   8: 16h30-17h20
  7-8: THS NHÂN  7-8: TS H VÂN 
  Đau dây TK toạ  Viêm quanh khớp vai 
  HC tăng ALNS    
 G6.1G2.3B1.02G6.1G4.2 
       
  5-8: Y4.4- NBL3&4 5-8: YHDP3-NCS5-8: Y4A-NK4 
  THS H NGỌC (bù) ./../. 
  Viêm tuỵ cấp, viêm gan mạn B1.08G2.4 
  Bệnh amip- sán lá gan    
    5-8: Y5A*-TK  
    ./.  
       
  B1.02    
       
  5-8: YHDP3-NCS    
  ./.    
  B1.08    
       
  5-8: Y3B-NK1    
  ./.    
       
       
  5-8: Y5A*-TK    
       
       
       
       
       
       
BV TW