Thời khóa biểu tuần 30.1.2023

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30.1.2023
 THỨ HAI 30.1THỨ BA 31.1THỨ TƯ 1.2THỨ NĂM 2.2THỨ SÁU 3.2THỨ BẢY 4.2
KHÁMTS T VÂN
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS NHÂN (PK6-S)
THS HẢO (PK4-S)
TS H VÂN (PK5-S)
THS HƯƠNG (PK5-C)
TS CHI
THS K ANH (PK2-C)
THS TRÃI (PK3-C)
THS X LONG (PK5-S)
BS THUỲ VÂN (PK6-S)
PGS TIẾN (CK-S)
THS P LONG (CK-C)
THS HOÀNG (PK4-C)
THS V KHÁNH (PK3-S)
GS KHÁNH (CK-S)
THS K ANH (CK-C)
TS H VÂN (PK5-C)
THS TRÃI (PK5-S)
THS H NGỌC
THS P LONG (PK3-S)
THS DUẪN (PK3-C)
THS HẢO (PK4-C)
THS THẮNG (PK4-S)
THS HOÀNG (PK6-S)
 
 Đối tượng TTLS 22-231-4: Y2B N11-TLS1-4: Y2C N13-TLS1-4: Y2A N5-TLS 1: 7h00-7h50
 Y3CD 4/8THS THẮNGTHS KIM ANHTHS HƯƠNG 2: 8h00-8h50
 Y6CD 7/7Một số xét nghiệm cơ bảnMột số xét nghiệm cơ bảnMột số xét nghiệm cơ bản 3: 9h00-9h50
 Y4B 7/8Skillslab 3Skillslab 3Skillslab 8 4: 10h00-10h50
 Đối tượng TTLS mới     
  1-4: Y2B N12-TLS1-4: Y2C N14-TLS1-4: Y2A N6-TLS  
  THS THẮNGTHS KIM ANHTHS HƯƠNG  
  Một số xét nghiệm cơ bảnMột số xét nghiệm cơ bảnMột số xét nghiệm cơ bản  
 1-4: Y2A N3-TLSSkillslab 7Skillslab 7Skillslab 9  
 BS THUỲ VÂN     
 Một số xét nghiệm cơ bản     
 Skillslab 8     
       
 1-4: Y2A N4-TLS     
 BS THUỲ VÂN     
 Một số xét nghiệm cơ bản     
 Skillslab 9     
       
 THỨ HAI 30.1THỨ BA 31.1THỨ TƯ 1.2THỨ NĂM 2.2THỨ SÁU 3.2THỨ BẢY 4.2
 
 5-8: Y3C- NK15-8: Y3D- NK15-8: Y3C- NK15-8: Y3D- NK17-8: XN2-BH5: 13h30-14h20
 5-6: TS CHI5-6: THS H NGỌC5-6: BS THUỲ VÂN5-6: THS AN5-6: PGS THẮNG6: 14h30-15h20
 HC giảm hoạt giáp, phó giápXuất huyết tiêu hoáHC hẹp, giãn PQHC hẹp, giãn PQHC thận hư7: 15h30-16h20
 HC tăng giảm hoạt VTTCĐ đau bụngKhí phế thủng, ho ra máuKhí phế thủng, ho ra máuSuy thận mạn8: 16h30-17h20
 7-8: THS P LONG7-8: THS HOÀNG7-8: PGS TOÀN7-8: PGS TIẾN7-8: THS X LONG 
 Sơ lược RLNTHC hẹp hở hai lá, hở chủKhám cảm giác, khán phản xạSơ lược RLNTViêm gan mạn 
 ĐTĐ nhập mônHC suy timHC màng não, tiểu nãoĐTĐ nhập mônViêm tuỵ cấp 
 G6,1G6,1G6,1G6,1G5.3 
       
 5-8: Y2C N17-TLS5-8: Y2D N19-TLS5-8: Y2A N1-TLS5-6: HA2-BH5-8: Y2B N7-TLS 
 THS HẢOTHS P LONGTHS DUẪNPGS NGUYÊNTS T VÂN 
 Một số xét nghiệm cơ bảnMột số xét nghiệm cơ bảnMột số xét nghiệm cơ bảnĐái tháo đườngMột số xét nghiệm cơ bản 
 Skillslab 3Skillslab 8Skillslab 8BasedowSkillslab 3 
    YTCC1,4  
 5-8: Y2C N18-TLS5-8: Y2D N20-TLS5-8: Y2A N2-TLS 5-8: Y2B N8-TLS 
 THS HẢOTHS P LONGTHS DUẪN5-8: Y2D N23-TLSTS T VÂN 
 Một số xét nghiệm cơ bảnMột số xét nghiệm cơ bảnMột số xét nghiệm cơ bảnTHS HOÀNGMột số xét nghiệm cơ bản 
 Skillslab 7Skillslab 9Skillslab 9Một số xét nghiệm cơ bảnSkillslab 7 
    Skillslab 8  
 5-8: Y2C N15-TLS5-8: Y5A*-TK  5-8: Y2B N9-TLS 
 THS TRÃITHS NHÂN 5-8: Y2D N24-TLSTS H VÂN 
 Một số xét nghiệm cơ bảnĐột quỵ não THS HOÀNGMột số xét nghiệm cơ bản 
 Skillslab 8THS DUẪN Một số xét nghiệm cơ bảnSkillslab 8 
  Parkinson Skillslab 9  
 5-8: Y2C N16-TLS   5-8: Y2B N10-TLS 
 THS TRÃIG3.4 5-8: Y2D N21-TLSTS H VÂN 
 Một số xét nghiệm cơ bản  THS H NGỌCMột số xét nghiệm cơ bản 
 Skillslab 9  Một số xét nghiệm cơ bảnSkillslab 9 
    Skillslab 3  
     13h30: Coi thi YTCC20 
    5-8: Y2D N22-TLSĐoàn Phạm Phước Long 
    THS H NGỌCLê Thanh Minh Triết 
    Một số xét nghiệm cơ bản  
    Skillslab 7