THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3.10.2022

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3.10.2022
 THỨ HAI 3.10THỨ BA 4.10THỨ TƯ 5.10THỨ NĂM 6.10THỨ SÁU 7.10THỨ BẢY 8.10
KHÁMTS VÂN
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS HẢO (PK3-C)
THS HOÀNG (PK5-S)
THS AN (PK4-S)
PGS NHẠN
THS K ANH (PK2-C)
THS X LONG (PK5-S)
PGS TIẾN
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS HẢO (PK4-C)
THS TRÃI (PK5-C)
GS KHÁNH
TS VÂN (PK3-S)
PGS NHẠN (PK5-S)
GS HUY (CK-S)
THS DUẪN (PK3-C)
THS HOÀNG (PK4-C)
THS TRÃI (PK5-S)
 
 Đối tượng TTLS 21-22 7h00: Coi thi điều động  1: 7h00-7h50
 Y6AB 1/7 Võ Thị Hoài Hương  2: 8h00-8h50
 Y4.4 1/8    3: 9h00-9h50
 Y5B 1/4 TK    4: 10h00-10h50
 Đối tượng TTLS mới     
 Y6AB 1/7     
 Y4.4 1/8     
 Y5B 1/4 TK     
       
       
       
 7h00: Coi thi điều động     
 Trần Duy Khiêm     
       
 THỨ HAI 3.10THỨ BA 4.10THỨ TƯ 5.10THỨ NĂM 6.10THỨ SÁU 7.10THỨ BẢY 8.10
 
 5-8: Y4.4- NBL3&4 5-8: Y4.4- NBL3&413h30: Coi thi Y19-2513h30: Coi thi điều động 
 THS TRÃI THS X LONG Phạm Minh TrãiPhan Thị Thùy Vân5: 13h30-14h20
 Viêm cột sống dính khớp Gan nhiễm mỡLê Thanh Minh TriếtVõ Thị Hoài Hương6: 14h30-15h20
 Lupus ban đỏ hệ thống HC ruột kích thíchTrần Duy Khiêm 7: 15h30-16h20
    Hoàng Ngọc Diệu Trâm 8: 16h30-17h20
 G2.3 G2.3Phan Thị Thùy Vân  
     Lương Việt Thắng  
   5-8: Y5B-TK Trương Xuân Long  
   THS DUẪNVõ Thị Hoài Hương  
   Tai biến MMN Nguyễn Xuân Nhân  
   Bệnh lý TK ngoại biênTrần Thị Kim Anh  
       
   G6.4   
       
       
       
       
       
       
BV trường      
BV TW