THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5.12.2022

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5.12.2022
 THỨ HAI 5.12THỨ BA 6.12THỨ TƯ 7.12THỨ NĂM 8.12THỨ SÁU 9.12THỨ BẢY 10.12
KHÁMTS H VÂN
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS HOÀNG (PK4-S)
THS HẢO (PK4-C)
THS TRÃI (PK5-S)
THS HƯƠNG (PK5-C)
GS DÀNG
THS K ANH (PK2-C)
BS THUỲ VÂN (PK5-S)
THS NHÂN (PK3-C)
PGS TIẾN
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS DUẪN
TS H VÂN (PK5-C)
THS HƯƠNG (PK5-S)
GS HUY (CK-S)
THS X LONG (CK-C)
THS DUẪN (PK3-C)
THS HẢO (PK4-S)
THS P LONG (PK3-S)
THS TRÃI (PK2-C)
THS HOÀNG (PK6-S)
 
 Đối tượng TTLS 22-231-4: Y2A N3-TLS1-4: Y2C N17-TLS1-4: Y2B N9-TLS1-4: Y2A N1-TLS1: 7h00-7h50
 Y6CD 1/7THS P LONGTHS NHÂNTHS HOÀNGTHS DUẪN2: 8h00-8h50
 Y3AB 7/8Khám timKhám timKhám timKhám tim3: 9h00-9h50
 Y4B 1/8Skillslab 1Skillslab 1Skillslab 1Skillslab 14: 10h00-10h50
 YHCT4B 4/4     
 Y5D 2/4 TK1-4: Y2A N4-TLS1-4: Y2C N18-TLS1-4: Y2B N10-TLS1-4: Y2A N2-TLS 
 Đối tượng TTLS mớiTHS P LONGTHS NHÂNTHS HOÀNGTHS DUẪN 
 Y6CD 1/7Khám timKhám timKhám timKhám tim 
 Y4B 1/8Skillslab 2Skillslab 2Skillslab 2Skillslab 2 
       
 1-4: Y2A N5-TLS1-4: Y2D N21-TLS1-4: Y2D N23-TLS 1-4: Y2D N19-TLS 
 THS HƯƠNGTHS THẮNGTHS HẢO TS H VÂN 
 Khám timKhám timKhám tim Khám tim 
 Skillslab 1Skillslab 8Skillslab 8 Skillslab 8 
       
 1-4: Y2A N6-TLS1-4: Y2D N22-TLS1-4: Y2D N24-TLS 1-4: Y2D N20-TLS 
 THS HƯƠNGTHS THẮNGTHS HẢO TS H VÂN 
 Khám timKhám timKhám tim Khám tim 
 Skillslab 2Skillslab 9Skillslab 9 Skillslab 9 
       
 1-4: DUOC3A-BH 1-4: HA3- NSCB 1-4: DUOC3B-BH 
 1-2: PGS TIẾN ./. 1-2: BS THUỲ VÂN 
 Thấp tim   Hen PQ 
 Viêm nội tâm mạc NK   Viêm phổi MPCĐ 
 3-4: PGS THẮNG   3-4: THS H NGỌC 
 HC thận hư   Viêm gan siêu vi 
 Suy thận mạn   Gan nhiễm mỡ 
 G3.4 G5.2 G2.4 
       
     1-4: RHM3-NBL 
     1-2: PGS THUẬN 
     Tăng huyết áp 
     Nhồi máu cơ tim 
     3-4: THS AN 
     Hen PQ 
     Viêm phổi MPCĐ 
     G3.2 
 THỨ HAI 5.12THỨ BA 6.12THỨ TƯ 7.12THỨ NĂM 8.12THỨ SÁU 9.12THỨ BẢY 10.12
 
 5-8: Y4B-NK45-8:YTCC3-CBTT25-8: Y4B-NK45-8: Y5A*-TK5-8: Y2C N15-TLS5: 13h30-14h20
 5-6: THS AN5-6: THS X LONG5-6: GS DÀNGPGS TOÀNTHS K ANH6: 14h30-15h20
 Hen PQViêm gan mạnBasedowĐột quỵ nãoKhám tim7: 15h30-16h20
 Ung thư phổi nguyên phátGan nhiễm mỡHạ G máuNhược cơSkillslab 18: 16h30-17h20
 7-8: TS T VÂN 7-8: THS H NGỌC   
 Bệnh Gout Viêm ruột mạn tính  5-8: Y2C N16-TLS 
 Lupus ban đỏ HT K gan nguyên phát THS K ANH 
 YTCC2.2G2.3YTCC1.2G4.2Khám tim 
     Skillslab 2 
 5-8: Y2B N11-TLS5-8: Y5A*-TK 5-8: Y2C N13-TLS  
 BS THUỲ VÂNTHS NHÂN THS THẮNG  
 Khám timBệnh lý TK ngoại biên Khám tim  
 Skillslab 1Động kinh Skillslab 1  
  Parkinson    
 5-8: Y2B N12-TLS  5-8: Y2C N14-TLS  
 BS THUỲ VÂNG4.2 THS THẮNG  
 Khám tim  Khám tim  
 Skillslab 25-8: Y2B N7-TLS Skillslab 2  
  THS TRÃI    
  Khám tim 5-6: HA2-BH  
  Skillslab 1 THS HẢO  
    HC thận hư  
  5-8: Y2B N8-TLS Suy thân mạn  
  THS TRÃI YTCC1,4  
  Khám tim    
  Skillslab 2    
  THỨ BA 6.12    
  5-8:YHCT4-NBL1    
  GS THUỶ (bù)    
  Basedow    
  Suy giáp    
  Tăng hoạt VTT    
       
       
  YTCC1,2    
       
       
       
       
BV TW