THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8.8.2022

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8.8.2022
 THỨ HAI 8.8THỨ BA 9.8THỨ TƯ 10.8THỨ NĂM 11.8THỨ SÁU 12.8THỨ BẢY 13.8
KHÁMGS TAM (CK-S)
THS TRÃI (CK-C)
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS TRÃI (PK5-S)
THS AN (PK5-S)
THS HOÀNG (PK4-S)
GS THUỶ
THS K ANH (PK2-C)
THS X LONG (PK5-S)
THS HẢO (PK5-C)
GS MINH
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS HOÀNG (PK5-C)
GS KHÁNH (CK-S)
THS DUẪN (CK-C)
TS VÂN (PK3-S)
PGS NHẠN (PK5-S)
THS NGỌC
THS HẢO (PK6-S)
THS DUẪN (PK3-C)
THS TRÃI (PK5-S)
THS NHI (PK4-S)
 
 Đối tượng TTLS 21-22    1: 7h00-7h50
 Y3CD 1/5    2: 8h00-8h50
 Y4D 5/7    3: 9h00-9h50
 YHCT3B 3/4    4: 10h00-10h50
 YHDP3 1/2 NBL     
 Đối tượng TTLS mới     
 Y3CD 1/5     
 YHDP3 1/2 NBL     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 THỨ HAI 8.8THỨ BA 9.8THỨ TƯ 10.8THỨ NĂM 11.8THỨ SÁU 12.8THỨ BẢY 13.8
 
 5-8: Y5CD-NBL65-8: Y5AB-NBL65-8: Y5GH-NBL65-8: Y5EF-NBL613h00: Coi thi YHCT18-24A5: 13h30-14h20
 TS CHIPGS THẮNG5-6: THS ANTS VÂNPhạm Minh Trãi6: 14h30-15h20
 Suy thuỳ trước tuyến yênBệnh thận bẩm sinh và di truyềnLP kháng sinhViêm cột sống dính khớpTrần Thị Kim Anh7: 15h30-16h20
 Viêm tuyến giáp- K giápBệnh động mạch thận Lao cột sốngHoàng Ngọc Diệu Trâm8: 16h30-17h20
  Bệnh thận người cao tuổi7-8: THS HẢOLoãng xươngLương Việt Thắng 
   LP Corticoide Lê Thanh Minh Triết 
     Lê Phước Hoàng 
 G6.1B 1.07B1.02G7.1  
       
  5-6: RHM2-NCS    
  THS TRÃI    
  Khám CXK    
       
  G7.3    
       
       
       
       
       
       
       
BV TW