HỘI CHỨNG CHUYỂN HOÁ VÀ BÉO PHÌ

Tóm tắt: Năm 1923 Kylin mô tả hội chứng gồm tăng huyết áp, tăng glucose huyết và bệnh gút. Năm 1980 Reaven tìm thấy thêm nhiều biểu hiện khác và chứng minh vai trò chủ yếu của đề kháng insulin trong hội chứng này cũng như sự liên hệ đến các nguy cơ tim mạch. Sau đó nhiều triệu chứng khác được bổ sung, tên gọi của hội chứng cũng có nhiều thay đổi. Năm 1998 WHO thống nhất tên gọi: Hội chứng chuyển hoá cùng với các tiêu chuẩn chẩn đoán mới. Đồng thời chương trình giáo dục cholesterol quốc gia Hoa kỳ cũng đề xuất một số tiêu chuẩn chẩn đoán cho hội chứng. Mục đích của bài này nhằm điểm lại hội chứng chuyển hoá. và nêu một số kết quả nghiên cứu bước đầu trên bệnh nhân béo phì.