Trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2

Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2. Nghiên cứu trên 38 bệnh nhân ĐTĐ typ 2 tại Bệnh viện Trung ương Huế trong thời gian từ tháng 7/2002 đến tháng 7/2003 chúng tôi ghi nhận có 84,21% bệnh nhân có HCCH (theo tiêu chuẩn của WHO), và 81,58% (theo tiêu chuẩn của ATP.III). Trong số các biểu hiện của HCCH, rối loạn lipip máu và béo phì chiếm tỷ lệ cao. Kết quả sơ bộ của nghiên cứu gợi ý chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu sâu rộng hơn để có kết luận đầy đủ giúp phòng ngừa và điều trị tốt hội chứng này.