NGHIÊN CỨU GLUCOSE HUYẾT Ở BỆNH NHÂN VIÊM TỤY MẠN. ĐỀ XUẤT GIẢ THUYẾT DIỄN TIẾN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP Z

Ngoài 2 thể đái tháo đường (ĐTĐ) kinh điển, năm 1985, tổ chức Y tế Thế giới gợi ý một type ĐTĐ mới, đó là ĐTĐ liên quan đến suy dinh dưỡng mà 1 trong 2 phân nhóm là ĐTĐ type Z với bệnh lý riêng biệt. Nghiên cứu trên glucose máu lúc đói trên 19 bệnh nhân.viêm tụy mạn chúng tôi nhận thấy:  89.47% bệnh nhân có đau bụng vùng thượng vị, 42.11% đi lỏng, 68.42% bệnh nhân có thể trọng gầy. Về phương diện glucose huyết có 15.79% bệnh nhân bị ĐTĐ, 21.05% rối loạn glucose lúc đói, 10/19 bệnh nhân (63.16%) có glucose máu lúc đói bình thường tuy có kèm viêm tụy mạn dưới 5 năm , chỉ có 2/19 trường hợp glucose máu bình thường dù thời gian ĐTĐ đã hơn 5 năm 

Từ các kết quả này chúng tôi nêu giả thuyết: phải mất thời gian lâu  bị viêm tụy mạn ĐTĐ type Z mới xuất hiện. Giả thuyết cần được tiếp tục nghiên cứu làm rõ.