NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA GLICLAZIDE VÀ METFORMINE TRÊN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TỤY XƠ SỎI.

Đái tháo đường tụy xơ sỏi được Zuidema mô tả đầu tiên và năm 1955 ở Indonesia, còn được gọi là typ Z. Ngoài 2 typ ĐTĐ cổ điển, năm 1985 WHO nêu thêm typ ĐTĐ liên hệ đến suy dinh dưỡng, một trong 2 phân nhóm là ĐTĐTXS, bệnh cảnh lâm sàng giống typ 1 với tuổi trẻ, uống nhiều, tiểu nhiều, nhưng không bị nhiễm toan ceton ngay cả khi không được điều trị với insulin.

Trước đây những bệnh nhân này thưỡng được xem như typ 1 và chỉ định rộng rãi với insulin. Nghiên cứu trên 34 ĐTĐTXS ở Huế chúng tôi ghi nhận:

  • Biểu hiện lâm sàng giống với những mô tả của WHO.
  • 55,88% bệnh nhân đáp ứng với sulfonylurease, trong đó 23,52% đáp ứng  tốt. Điều trị kết hợp với metformine cho kết quả tốt hơn.

Kết luận: Có thể dùng sulfonylurease đơn thuần hoặc kết hợp với metformine tùy trường hợp để điều trị đái tháo đường tụy xơ sỏi tùy theo mức độ thương tổn tụy, thay vì chỉ dùng duy nhất insulin cho typ đái tháo đường này như trước đây.