NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở NGƯỜI BÉO PHÌ VỚI BMI >= 23

Hội chứng chuyển hóa đang là vấn đề thời sự nóng hổi được giới y học quan tâm vì tính phổ biến và hậu quả nặng nề của nó. Việc đề ra biện pháp giải quyết cũng là cả một vấn đề lớn với nhiều khó khăn bởi sự phức tạp của các tác động qua lại giữa các thành phần của hội chứng chuyển hóa.

Mục đích:

Khảo sát hội chứng chuyển hóa ở người béo phì có BMI >= 23

Đánh giá tần suất các thành phần thường gặp của hội chứng chuyển hóa.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu cắt ngang, mô tả 137 đối tượng béo phì có BMI >= 23 tại khoa Nội Tổng hợp - Lão khoa, BVTW Huế. Các đối tượng được tiến hành đo huyết áp, BMI, vòng bụng, tỷ VB/VM. Ghi nhận nồng độ glucose máu đói và bilan lipid. Đánh  giá các thành phần của hội chứng chuyển hóa theo tiêu chuẩn  ATP III.

Xử lý số liệu dựa theo Excel 97 và chương trình SPSS 11.5

Kết quả:

Tỷ lệ hội chứng chuyển hóa ở đối tượng béo phì có BMI >= 23 là 16,06%.

Tần suất tăng triglycerid và tăng huyết áp lần lượt là 100% và 95,45% 

Kết luận:

Tỷ lệ hội chứng chuyển hóa ở đối tượng béo phì có BMI >= 23 là thấp (16,06%).      

Trong đó, tăng triglycerid và tăng huyết áp là thường gặp