NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI ĐIỆN TIM Ở NHỮNG PHỤ NỮ MÃN KINH CÓ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Tóm tắt: Ngoài những yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, đái tháo đường, rối loạn lipid, tăng huyết áp, mãn kinh cũng là một yếu tố nguy cơ gây nên các bệnh mạch vành. Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm tìm hiểu tỷ lệ và phân loại các bất thường về điện tim ở phụ nữ mãn kinh có kèm tăng huyết áp. Kết quả ghi nhận được: 41.3% phụ nữ màn kinh có bất thường về điện tim, trong đó 15,21% dày thất trái, 17,39% thiếu máu cơ tim và 19,56% loạn nhịp tim, 73.91% rối loạn lipid máu, 82.26% béo phì dạng nam.