NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ SỐ ANH QUỐC TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN CHỨNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Tóm tắt: Bệnh đa thần kinh ngoại biên đái tháo đường là bệnh thần kinh cảm giác xa gốc đối xứng. Bệnh nhân thường có biểu hiện đau, tê và/ hay là rối loạn cảm giác. Tuy nhiên có một số bệnh nhân ít than phiền, nhưng khám lâm sàng có thể phát hiện được mức độ nhẹ, vừa và nặng. Chúng tôi nghiên cứu 120 bệnh nhân ĐTĐ gồm 31 ĐTĐ týp 1 và 89 bn ĐTĐ týp 2 và 60 chứng không bị ĐTĐ. Mục đích nghiên cứu là đánh giá tỉ lệ bệnh thần kinh ngoại biên dựa vào chỉ số của tét sàng lọc Anh Quốc; và xác định mối tương quan giữa tổn thương thần kinh ngoại biên với thời gian mắc bệnh, thể đái tháo đường và HbA1c. Kết quả: Bệnh thần kinh ngoại biên có tỉ lệ rất cao: 69.17%, týp 1 là 93.87%, týp 2 là 64.04%. Có sự tương quan thuận giữa thời gian mác bệnh với tổn thương thần kinh ngoại biên r= 0.43, p<0.01. HbA1c cũng tương quan thuận với tổn thương thần kinh ngoại biên r=0.789, p<0.05