TẦN SUẤT SƠ BỘ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở XÃ MIỀN NÚI PHONG MỸ - THỪA THIÊN HUẾ

Rất ít số liệu về tần suất đái tháo đường ở vùng Đông Nam Á, đặc biệt ở Việt Nam. Chúng tôi cố gắng tìm hiểu dịch tễ học ĐTĐ ở một xã miền núi qua trị số đường máu tình cờ trên 526 đối tượng, sau đó kiểm tra lại ở các trường hợp nghi ngờ.

Kết quả : 4ĐTĐ/526 = 0,76%.

Tỷ lệ thấp hơn so với tỷ lệ ở Hà Nội và Huế, có thể do chúng tôi không làm nghiệm pháp tăng đường huyết trên tất cả các trường hợp nghi ngờ, hoặc tỷ lệ ĐTĐ khác nhau giữa các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau, hoặc số lượng đối tượng nghiên cứu còn ít.

Tất cả 4 trường hợp ĐTĐ phát hiện đều gầy với BMI £ 19,3 rường hởptên 40 tuổi . Các trường hợp ĐTĐ này không hoàn toàn phù hợp với Tpe I hoặc Type II. Phải chăng các bệnh này bị ĐTĐ liên quan đến suy dinh dưỡng?

Cần nghiên cứu đầy đủ hơn để xếp loại các trường hợp này.