TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN CỦA C - REACTIVE PROTEIN (CRP) VỚI CÁC CHỈ SỐ CỦA BILAN LIPID MÁU TRẦN HỮU DÀNG, HUỲNH NGỌC TÍNH


Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát bilan lipid và CRP, đồng thời xác định nồng độ CRP trung bình ở nhóm rối loạn lipid máu và tìm hiểu mối liên quan của 2 yếu tố này.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội Tổng hợp và Lão khoa Bệnh viện Trung ương Huế từ ngày 30/05/2004 đến 30/11/2005 được chia làm 2 nhóm.

- Nhóm chứng: 30 người sức khỏe bình thường

- Nhóm bệnh: 43 bệnh nhân có rối loạn lipid máu.

Được làm xét nghiệm lipid máu và CRP.

Kết quả: Tuổi trung bình của 2 nhóm là tương đương nhau (P > 0,05). Nhóm rối loạn lipid máu CRP trung bình 4,28 ± 2,67 mg/l thuộc nhóm nguy cơ mạch vành cao, và cao hơn nhóm chứng (0,65 ± 0,31mg/l) một cách có ý nghĩa. CRP trong mỗi nhóm thành phần lipid máu rối loạn tương đương nhau (p > 0,05), CRP cũng khác nhau không có ý nghĩa trong nhóm có 1, 2 và 3 biểu hiện rối loạn lipid máu (p > 0,05).