TỶ LỆ ĐTĐ VÀ RỐI LOẠN GLUCOSE MÁU LÚC ĐÓI Ở BỆNH NHÂN TĂNG CÂN, BÉO PHÌ

Tóm tắt: Tiến hành nghiên cứu trên 135 đối tượng. Tất cả đều được đánh giá: chỉ số BMI, tỉ VB/VM, nồng độ glucose máu lúc đói.

Kết quả:

  • Tỉ lệ đái tháo đường thật sự: 16,3% ( 22/135)
  • Tỉ lệ rối loạn glucose máu lúc đói: 5,93% ( 8/135)
  • Tỉ lệ rối loạn glucose máu chung: 22,22% ( 20/135)
  • Tỉ lệ rối loạn glucose máu chung tăng cao ở nhóm béo phì dạng nam
  • Tất cả những trường hợp rối loạn glucose máu chung chưa bao giờ được chẩn đoán trước đây.

Đề nghị:

  • Định lượng glucose máu thường qui,nhất là ởngười béo phì
  • Chú trọng điều trị giảm cân ở nhữngngười này.